Elemzések

A hazai távhő árszabályozás értékelése és módosítási lehetőségei

Feltöltve: 2020. május 28.

A megújuló és kapcsolt távhőtermelési potenciál kiaknázása, illetve az ehhez szükséges beruházások megvalósítása számos akadályba ütközik. A távhőtermelés és távhőárszabályozás jelenlegi jogszabályi keretei számos olyan elemet tartalmaznak, amelyek megnehezítik, vagy adott esetben ellehetetlenítik a meglévő és sok esetben elavult termelő berendezések és távhőrendszerek felújítását, a tervezett új, kapcsolt, vagy megújuló beruházások végrehajtását, fenntartható üzemeltetését. Jelen kutatás célja, hogy értékelje a távhőszektorra vonatkozó árszabályozás rendszerét, és megvizsgálja, milyen (ár)szabályozási módosítások lennének szükségesek annak érdekében, hogy a megújuló és/vagy kapcsolt távhőtermelési potenciál kiaknázása megvalósulhasson. A tanulmány első része röviden bemutatja a megújuló és kapcsolt távhőtermelésre vonatkozó uniós jogszabályokat, a vonatkozó hazai célkitűzéseket, a biomassza és geotermikus távhőtermelés lehetséges szerepét az energiastratégiai célok elérésében. Áttekinti az megújuló alapú és kapcsolt távhőtermelés támogatásával kapcsolatos európai tapasztalatokat, bemutatva a jó nemzetközi gyakorlatok keretében olyan országokat, amelyek jelentős mértékű megújuló és/vagy kapcsolt távhőtermelést tudtak elérni. A tanulmány második része áttekinti az európai országok távhőárképzési gyakorlatát, bemutatja a hazai távhőárszabályozás rövid történetét, részletesen tárgyalja a jelenlegi árszabályozási gyakorlatot, és javaslatokat fogalmaz meg a jelenlegi árszabályozás olyan irányú módosítására, amely a szektor szereplőit a távhőszolgáltatás minőségét, versenyképességét és ellátásbiztonságát növelő beruházásokra, hatékonyságnövelő és költségcsökkentő intézkedésekre ösztönzi.

Kapcsolódó fájl

Vissza