Elemzések

Legfrissebb Policy Brief

CFD-khez kapcsoladó legjobb gyakorlatok összehasonlítása Európában

Az elemzés egy nagyobb projekt része, melynek végső célja hogy javaslatokat tegyen az osztrák megújuló aukciók fejlesztésére. A kutatásban a REKK 8 európai CfD alapú megújuló aukciós rendszer sajátosságait elemzi, és Ausztria számára is hasznosítható jó ...

Részletek
Román villamosenergia piac modellezése és energiapolitikai elemzése

A projekt célja a román villamosenergia piac modellezése volt 2040-ig. Az elemzés azt a kérdést vizsgálta, hogy mennyire reális cél a dekarbonizáció Románia számára 2040-re a villanypiacon, illetve hogy mennyire reális a román kormányzat NEKT-ben ...

Részletek
Európai körkép a háztartási méretű kiserőművek elszámolási rendszereinek változásairól

A háztartások által termelt napenergia saját-célú felhasználása fontos szerepet fog játszani az Európai Unió net-zéró célkitűzéseinek elérésében, hiszen bevonja a lakossági fogyasztókat az energiaátmenetbe, új pénzügyi forrásokat mozgósít, új ...

Részletek
Román villamosenergia piac modellezése és energiapolitikai elemzése

A projekt során az EPMM modellel vizsgáltunk különböző román villamosenergia piaci forgatókönyveket. A fő elemzési kérdés az volt, hogy megvalósítható-e Románia villamosenergia piaci dekarbonáziciója 2040-ig. Ehhez két fő forgatókönyvet elemeztünk ...

Részletek
Geotermikus alapú távhőtermelési és városfűtési potenciál és szabályozási akadályok felmérése kis- és közepes méretű településeken

A projekt általános célkitűzése, egy olyan innovatív mintaprojekt megvalósítása volt Mórahalom Városban, amely a földgáz alapú energiaellátás helyben elérhető, megújuló (geotermális és fotovoltaikus) forrásból történő kiváltásával egy fogyasztóbarát, az ...

Részletek
Megújuló aukciós javaslatok az Energiaközösség országainak

A projekt javaslatokat fogalmazott meg megújuló aukciók tervezésére és/vagy fejlesztésére az Energia Közösség országia számára, a legutóbbi magas árak és az európai legjobb gyakorlatok figyelembevételével. A projekt három eseményt foglalt magába egyet az ...

Részletek
Az ukrán villamosenergia-szektor hosszú távú dekarbonizációs pályái

Ukrajna legkésőbb 2050-ig a villamosenergia szektor, 2060-ig pedig az egész gazdasága dekarbonizációját tervezi, az ezzel kapcsolatos tervek a háborús és helyreállítással kapcsolatos kihívásokon túlmutatnak. A projekt célja az volt, hogy kvantitatív ...

Részletek
Tanulmány a magyarországi szélenergia-potenciálról

A szél- és a napenergia Európában és világszerte is a jövőbeni energiaigényünk kielégítésének kulcsfontosságú megújuló energiaforrásai. Míg a napenergia kis- és nagyméretű alkalmazása is folyamatosan és széles körben növekszik Európában, addig a ...

Részletek
A FOX alkalmazása Bosznia-Hercegovinára

A REKK-ben kifejlesztett FOX Modell (Forest Carbon Sink Optimization Model) egy olyan bio-gazdasági optimalizációs modell, amelyben az erdei élőfa készlet változása biológiai növekedési függvényeken alapszik, de a fakitermelésre vagy a kitermelés ...

Részletek
Az orosz gáz kivezetésének lehetősége Magyarországon

Az alábbi tanulmány célja azt megvizsgálni, hogy a magyar teljes energiaellátásban 34, 1%-os részesedéssel szereplő földgáz (2019, magyar energiamérleg) részesedése rövid (2023/24-re) illetve hosszútávon (2030-ra) hogyan és milyen eszközökkel mérsékelhető ...

Részletek
Akkumulátoros tároló üzleti modelljének értékelése Magyarországon

A projekt keretében különböző specifikációjú akkumulátoros tárolóegységek megtérülését vizsgáltuk. Modellezés segítségével számszerűsítettük a nagykereskedelmi árampiacról, a tartalékpiacról (az EPMM modell segítségével) és a szabályozási energiapiacról ...

Részletek
A karbonvám és a kvótakereskedelem bevezetésének hatásai az Energia Közösség országainak árampiacára

2021 júliusában az Európai Bizottság a Fit for 55 csomag keretében az unió határaira vonatkozó karbonvám (CBAM) bevezetését is javasolta. Ennek elsődleges célja a karbonszivárgás megakadályozása a CO2 intenzív szektorokban. Az elemzés ezek közül csak az ...

Részletek
CACTUS kutatási projekt - Az elégséges energiafelhasználás (energy sufficiency) hozzájárulása a közép- és kelet-európai országok klímacéljainak eléréséhez

A kutatás azt vizsgálta, hogy az elégséges energiafelhasználást ösztönző szakpolitikai intézkedések (energy sufficiency) hogyan járulhatnak hozzá Magyarország klímapolitikai céljainak eléréséhez, és ezzel összefüggésben hogyan lehet integrálni a nettó ...

Részletek
BIOSCREEN CEE - Biomassza fenntarthatósági kritériumok a megújuló energiaforrásokért Kelet-Közép Európában

A projekt célja, hogy elősegítse azon szakpolitikai lépéseket Bulgáriában, Magyarországon és Romániában, amelyek biztosítják a biomassza alapú energiatermelés fenntarthatóságát. Ennek érdekében a projekt elején elemezzük a három ország a jogszabályi ...

Részletek
Klímabarát Alapanyagok Platform 2020

A REKK Alapítvány részt vesz a Klímabarát Alapanyagok Platform (Climate Friendly Materials Platform) kutatási együttműködésében. A Climate Strategies által létrehozott platform több európai egyetem és kutatóközpont szoros együttműködésével vizsgálja az ...

Részletek