Az Alapítványról / Finanszírozás

Finanszírozási alapelvek

A REKK think tank szakmai fórumait a támogatóktól érkező támogatásokból finanszírozza. A támogatás az alapítvány belátása szerint szabadon, az alapítvány megfogalmazott céljaival, azok megvalósításával kapcsolatban használható fel. Az alapítvány, mint a szakmai fórumok koordinátora felelős azok előkészítéséért, összefogásáért, lebonyolításáért. A támogatók véleményükkel, javaslataikkal segíthetik az éves munkaprogram kialakítását.