Elemzések

A FOX alkalmazása Bosznia-Hercegovinára

Feltöltve: 2023. július 7.

A REKK-ben kifejlesztett FOX Modell (Forest Carbon Sink Optimization Model) egy olyan bio-gazdasági optimalizációs modell, amelyben az erdei élőfa készlet változása biológiai növekedési függvényeken alapszik, de a fakitermelésre vagy a kitermelés elhalasztására vonatkozó döntéseket egy gazdasági profitmaximalizálási célfüggvény határozza meg. A faanyag termelésével kapcsolatos költségek és hasznok mellett a FOX figyelembe veszi az erdők karbon megkötő képességét is: karbon kifizetést biztosít az erdőgazdálkodónak az élőfa készlet által a levegőből kivont szén-dioxid után, miközben karbon költséget érvényesít a kitermeléshez kapcsolódóan.

A FOX egy dinamikus, lineáris matematikai optimalizációs modell, amely az erdők optimális kitermelését az exogén fatermési függvények, valamint erdőgazdálkodási költségek, fapiaci árak és a szén-dioxid-árak alapján határozza meg. A modell egyszerre több, eltérő korú és összetételű erdőt képes kezelni.

A FOX modellt 2021-ben fejlesztettük ki a magyarországi és romániai erdőgazdálkodási és éghajlatváltozási szakpolitikák elemzése céljából. A FOX azóta Bulgáriában és legutóbb Bosznia-Hercegovinában is alkalmazásra került.

A bosznia-hercegovinai erdők az európai erdőállomány nagy részétől eltérően vegyes korú, elegyes erdők, az idős korosztályok jelentős arányával, melyek túlnyomó részén szálaló vágást végeznek, a máshol elterjedt tarvágás helyett. A modell úgy lett átprogramozva, hogy kezelni tudja ezeket a sajátosságokat. A vizsgálat eredményeit a bosznia-hercegovinai kormány, a tudományos élet, a civil szervezetek és a gyakorló szakemberek képviselőinek egy 2023. június 13-án tartott workshopon mutattuk be.

A FOX bosznia-hercegovinai alkalmazását a European Climate Foundation támogatása tette lehetővé, a vizsgálathoz elengedhetetlen helyi ismereteket pedig Prof. Dr. Marijana Kapovic-Solomun, a Banja Luka-i Egyetem erdészeti karának dékánja biztosította.

A projekt angol nyelvű jelentése és a workshop háttéranyagai (előadások, program, az online eseményről készült videofelvétel) alább megtekinthetők.

Kapcsolódó fájlok

Vissza