Az Alapítványról / Küldetés

REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvány (REKK Alapítvány)

Az energiarendszerek napjainkban zajló globális átalakulása minden korábbinál nagyobb kihívás elé állította a döntéshozókat. Az új kihívásokra stratégiai válaszokat kell adni. Az oktatásban, illetve a kutatásban elért eredményekre építve ezért jött létre 2016-ban a REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvány. Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenntartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek létre. Az Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor holisztikus elemzésének keretében lehetőséget nyújtson európai léptékű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és iparági szereplők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és kereskedők, szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai sajtó vagy éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az Alapítvány tevékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaanyagok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia- és infrastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és a regionális és magyar fórumokon a résztvevőknek lehetőségük nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek megismerésére.

A REKK Alapítvány a fenti célokat elsősorban a következő tevékenységeken keresztül kívánja elérni:

  • Nyilvános szakmai fórum megteremtése a hazai, európai, regionális és nemzetközi energiapolitikai törekvések megismertetéséhez és megvitatásához.
  • Az energiapiacok és más hálózatos közműszolgáltatásokműködésére, környezetére, szabályozására és az érintett szektorokban megvalósuló piaci működésre vonatkozó ismeretek bővítése, az alkalmazott gyakorlat megismertetése, oktatása és kutatása.